Блог апп

тухай

Simple blogging app

Purpose

I start out to write a tutorial on web development for local beginners.
Decided to build a simple blogging app to show how the basics work in Ruby on Rails.
Hopefully, I will finish a complete tutorial with an each and every steps are explained.

To Do Lists

Note: To keep it simple to understand for beginners, removed several gems.

Alpha release.

Beta release.

Development ENV

Блог апп

Хийгдсэн шалтгаан

Вэб хөгжүүлэлт хийх талаар анхан болон дунд шатны ойлголт өгөх монгол хэл дээр блог хөтлөх санаатай. Нэгэнт л вэб хөгжүүлэлтийн талаар бичхээс хойш нэг хялбар цомхон блог хөтлөх вэб апп бичээд тэндээ цаашдын постуудаа оруулаад явах санаатай эхлүүлэв. Блог хийх нь Ruby on rails фрэймворкийн танилцах заавар дээр байдаг болохоор энэ апп-д сонголоо.

Хийх зүйлсийн жагсаалт

Жич: Анхлан суралцагчдад аль болох хялбар байлгахаар бодож rails-н gem буюу сангуудын заримыг нь хасна.

Эхний хувилбар

Дараагийн хувилбар

Систем хөгжүүлэлтэд ашиглах зүйлс